WINDOWS

دانلود CryptoPrevent 7.3.3 + Anti-CryptorBit 2.0 – نرم افزار پیشگیری از ورود بدافزار CryptoLocker

دانلود CryptoPrevent 7.3.3 + Anti-CryptorBit 2.0 – نرم افزار پیشگیری از ورود بدافزار CryptoLocker

دانلود CryptoPrevent 7.3.3 + Anti-CryptorBit 2.0 – نرم افزار پیشگیری از ورود بدافزار CryptoLocker

CryptoPrevent  یک بد افزار به سبک گروگان گیری می باشد که در آن بدافزار به تولید رمز برای فایل های سیستم شما میپردازد و با دریافت مبلغی  آنرا باز می کند.این بدافزار بسیار پیچیده و به طور بالقوه بسیار خطرناک است. نرم افزار CryptoPrevent با قدرت بالا به مقابله با این بد افزار می کند و کامپیوتر شما را از این ویروس خطرناک مصون می دارد.همچنین با نرم افزار Anti-CryptorBit  به بازیابی فیل های تخریب شده می پردازد.

تاریخ انتشار :

جعبه دانلود

خبر فارسی

لینک های دانلود

رمز عبور فایلmelidl.com
رمز فایل قدیمیwww.melidownload.com

اطلاعات دانلود

  • حجم: 11.5 مگابایت
  • حجم نسخه پرتابل: 10.6 مگابایت